Dėmesio!

Neseniai mus pasiekė nauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos išleista 288 psl. knyga „Atminties verpetuose“. Joje publikuojama dvidešimt penkios LPKTS veiklos, partizaninio karo, tremties istorijos, spausdinama daug nuotraukų. Knyga bus platinama sąjungos nariams, naudojama mūsų prezentacijai, taip pat dovanojama mokykloms, pilietiškumą ugdančioms organizacijoms.
Prašome skaitytojų pagal galimybes paaukoti knygos leidybinėms išlaidoms. Aukotojai sulauks ne tik padėkos, bet ir gaus knygą su jos autoriaus, rašytojo Stanislovo Abromavičiaus, autografu.
Primename, mūsų sąskaitos Nr. LT18 7044 0600 0425 8365.
Būsime labai dėkingi.

LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila