DĖMESIO!

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga informuoja, kad keičiasi liepos 10 d. įvyksiančio LPKTS Suvažiavimo vieta.
Suvažiavimas vyks Kauno karininkų ramovėje, Mickevičiaus g. 19, Kaune.