Laiko atodangos

„Laiko atodangos“. LPKTS 10-mečiui - 1988-1998. Sąjungos ir jos 44 filialų veikla – paminklų rezistencijos ir tremties aukoms statymas, knygų leidyba, renginių organizavimas, chorų bei Rezistencijos ir tremties muziejų veikla, bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir jaunąja karta. 1998. 320 p.

1,00 €