Laisvės kovų archyvas Nr. 25

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 25Dokumentai, faktai, komentarai. Bendrasis pasipriešinimas paskutiniais okupacijios metais. Atsiminimai, liudijimai, svarstymai (Pietų, Rytų, Vakarų Lietuva, 1941 m. sukilimas).Antinacinė rezistencija. Biografijos. Kalėjimai, lageriai. 1999. 256 p.

2,00 €