Laisvės kovų archyvas Nr. 40

„Laisvės kovų archyvas“ Nr. 40. Numeris skirtas nušviesti partizaninės kovos, pogrindinės veiklos bei lietuvių tremties į Sibirą aspektus. Leidinį sudaro straipsniai, parengti remiantis archyvine medžiaga, autentiški partizano prisiminimai, tremtinio laiškai. Pateikta naujos istorinės medžiagos iš skirtingų pokario Lietuvos regionų. 2007. 176 p.

3,00 €