Dėmesio LPKTS Vilniaus skyriaus nariams!

Kovo 25 d. (šeštadienį) 13 val. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13) vyks LPKTS Vilniaus skyriaus narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Darbotvarkėje - skyriaus valdymo organų ataskaitos, kandidatų svarstymas ir rinkimas, tolesnės veiklos nario mokesčio, programos ir biudžeto tvirtinimas.
Skyriaus narius prašome dalyvauti, kad sudarytume kvorumą. Galėsite sumokėti nario mokestį.

LPKTS Vilniaus skyriaus taryba