Atsiliepkite!

Istorijos atminties paieškos grupė ieško Klaipėdos krašto išvadavimo 1923 m. sukilime dalyvavusio majoro Juozo TOMKAUS (1896–1940) kapo. Jis, prisidengęs slapyvardžiu Oksas, buvo paskirtas Klaipėdos krašto savanorių armijos štabo viršininku.
1940 m. liepos 10–11 d. sovietų suimtas, įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime ir liepos 12 d. nužudytas 139-oje kameroje, Kaune. 1941 m. spalio 6 d., lydint tūkstantinėms minioms, palaidotas Kauno senosiose kapinėse (dabar Ramybės parkas), karo lakūnų sklype. Vėliau perlaidotas Kauno Šančių kapinėse.
Visiems, turintiems informacijos apie šio asmens – Juozo Tomkaus – perlaidojimo vietą, prašome pranešti: Gintautui Tamulaičiui tel. +370 620 66 340 ar Aleksandrui Vitkui +370 686 33591.
Paieškos grupė sudaryta iš: Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Savanorių kūrėjų Kauno apskrities skyriaus, Šaulių išeivijoje (Čikaga).

Klaipėdos sukilimo dalyviai. Juozas Tomkus - pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės. 1923 m. sausis