Kviečiame į šventę „Leiskit į Tėvynę“

Birželio 15 d.  kviečia  XVI respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė LEISKIT Į TĖVYNĘ. (Prie Utenos kultūros centro, Aušros g. 49)

PROGRAMA:

12 val. šv. Mišios Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Aušros g. 78

13 val. – Šventinė eisena

14 val. Šventinė programa

Dalyvauja Lietuvos tremtinių chorai, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras, Utenos meno kolektyvai, aktorius Ignas Ciplijauskas, solistai Raminta Naujanytė-Bjelle ir Eugenijus Chrebtovas. Organizatoriai – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), Utenos rajono savivaldybė, Utenos kultūros centras. 

Dalinį finansavimą LPKTS projektams „Laisvės kovų istorijai atminti“ – skyrė  Krašto apsaugos ministerija ir „Istorinė atmintis byloja“ -  LRV kanceliarija ir

 „Už saugią ir tvarią bendruomenę“, kurį  finansuoja  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  


https://fromsmash.com/R9v4LHkdyP-dt