Pareiškimai, Rezoliucijos

Title: 
Pareiškimai, Rezoliucijos

Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro veiklos tęstinumo

LPKTS valdybos pareiškimas
2021-02-04

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pareiškimas LR Seimo Pirmininkei V. Čmilytei,
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui L. Kasčiūnui

Pastarosiomis savaitėmis pastebimai suaktyvėjo tarpžinybinės valstybės institucijos – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau tekste LGGRTC) ir jo naujos vadovybės tendencingas puolimas.
Asociacija – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (toliau tekste – LPKTS), gausiausia nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos asmenis ir jų palikuonis vienijanti organizacija, šiuo metu turinti apie 30 tūkstančių narių, nuo pat LGGRTC ištakų glaudžiai bendradarbiauja su Centru iki šiol.
Prašome Jūsų, kaip aukščiausios Lietuvos parlamentinės valdžios, kuri 2020 metais LGGRTC Generalinio direktoriaus pareigoms vykdyti naujai kadencijai paskyrė prof. Adą Jakubauską, nutraukti nepagrįstą kišimąsi iš šalies į LGGRTC organizavimo veiklą, kurios parlamentinei kontrolei vykdyti priskirti du LR Seimo komitetai – Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Žmogaus teisių, ir užtikrinti šios institucijos veiklos tęstinumą.
Mūsų asociacijai – LPKTS svarbu, kad LGGRTC ir toliau sėkmingai tirtų Lietuvos gyventojų genocidą, nusikaltimus abiejų okupantų – sovietinių ir nacistinių, ginkluotą ir neginkluotą pasipriešinimus, laisvės kovų ir aukų atminimo įamžinimą.
Su naujai paskirtu LGGRTC vadovu prof. A. Jakubausku ir Centro atstovais jau nuo 2020 m. liepos mėn. LPKTS vadovybei teko tartis ir spręsti konkrečias problemas ateičiai – ir dėl muziejų veiklos, ir dėl istorinių paminklų, ir dėl LGGRTC uždavinių ateičiai.
Nors praėjo sąlyginai ne daug laiko pasikeitus LGGRTC vadovui, tačiau pastebėjome jo pastangas aktyvinti Centro veiklą, viešinti tai per informacijos priemones, todėl Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga teigiamai vertina LGGRTC Generalinio direktoriaus dr. A. Jakubausko darbą ir prieštarauja ketinantiems jį pašalinti iš pradėtų vykdyti pareigų.

Vladas Sungaila,
LPKTS valdybos pirmininkas