Komisijos

Revizijos komisija
 

Pirmininkas:
.................
Tel. ............

Nariai:

Irma BARKAUSKIENĖ (...)
Tel. ...

Zigmas BARTKUS (Alytus)
Tel. 8 610 80 896, 8 315 33432

Lilija KUTRAITĖ (Panevėžys)
Tel. 8 674 54 559

Stasė MALINAUSKIENĖ (Vilnius)
Tel. (8 5) 277 1618
El. paštas malinauskiene@gmail.com

Gėlytė TREIKAUSKIENĖ (...)
Tel. ....

 

Procedūrų ir etikos komisija

Pirmininkė:
................
Tel. ...........

Nariai:

Česlovas CHRISTAUSKAS (...)
Tel. ....

Irena BARANAUSKIENĖ (....)
Tel. 8 612 24 655

Dalia MAROZIENĖ
Tel. ......

Vanda VERTELKIENĖ (Vilnius)
Tel. 8 650 46 014

Elena VISMANTIENĖ (Šilalė)
Tel. 8 600 15 509